top of page

Điều khoản sử dụng dịch vụ

1. Định nghĩa

Điều khoản sử dụng

Chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, khách hàng có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website của AntBuddy. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản sử dụng đều có thể dẫn đến việc kết thúc dịch vụ của Khách hàng sử dụng bên chúng tôi.

Điều kiện giao dịch chung

Việc Khách hàng lựa chọn sử dụng các dịch vụ của AntBuddy đồng nghĩa với việc chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website của AntBuddy.

Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của AntBuddy, phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng dịch vụ đó theo từng thời điểm. Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác của AntBuddy thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Quý khách tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu mới nhất.

Sử dụng hợp pháp

AntBuddy có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập của Khách hàng vào hệ thống dịch vụ của AntBuddy khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Khách hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ Ba gửi về AntBuddy phản ánh tiêu cực về bất kì hoạt động nào khi sử dụng dịch vụ và ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng dịch vụ, AntBuddy có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin để xác minh hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, AntBuddy có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho AntBuddy cũng như cộng đồng.

Tạm ngừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ

AntBuddy có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng dịch vụ vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ... b) Lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sở hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào. c) Sử dụng website để phá hoại một website khác. d) Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin các cuộc thoại và dữ liệu của mình (nếu có). e) Không thanh toán các chi phí đúng hạn. f) Có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của AntBuddy trên các phương tiện thông tin đại chúng. g) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

Dịch vụ liên kết của bên thứ ba

AntBuddy sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của sản phẩm, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, ...)

Khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ Ba được tích hợp trên hệ thống AntBuddy, ... có nghĩa là Khách hàng đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Khách hàng hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. AntBuddy chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Khách hàng đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Khách hàng được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

Xử lý sự cố

Khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay AntBuddy khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp để AntBuddy có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Quý khách hàng. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Khách hàng có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, AntBuddy luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục. Tuy nhiên AntBuddy sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Khách hàng.

Giới hạn trách nhiệm

Chúng tôi khuyến nghị nên tìm hiểu đối tác Bên thứ Ba thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. Chúng tôi không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về bất cứ sản phẩm, dịch vụ Bên thứ Ba của Khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của AntBuddy.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp khách hàng cố tình vi phạm chính sách sử dụng của Facebook, Google, … hay bất cứ bên thứ ba nào gây hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm khi đã được hỗ trợ thông báo, hướng dẫn sử dụng trước từ phía AntBuddy.

Đảm bảo cung cấp dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và các tính năng đi kèm trên cơ sở “có thể thực hiện được”. Không bảo đảm rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng, ...

Tuy nhiên, AntBuddy và đội ngũ nhân viên sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. AntBuddy cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Khách hàng có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của AntBuddy.com. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp cho khách hàng bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn.

bottom of page