top of page

Bán thêm không khó cùng Antbuddy

​Bạn đã phân tập rổ dữ liệu, làm sao để chốt đơn? đồng bộ hoạt động bán thêm toàn hệ thống?

image.png

Tăng doanh số bán thêm cho rổ dữ liệu của bạn 

Dữ liệu từ các nguồn như CDP, ERP, Data Warehouse được đồng bộ về Antbuddy được chia thành các rổ dữ liệu như hạng thành viên, sinh nhật, vị trí địa lý, giá trị đơn hàng v.v và chốt đơn bằng ứng dụng Antbuddy.

image.png

Chuẩn hóa vận hành với bộ câu hỏi tư vấn bán hàng

Với công cụ Rỗ dữ liệu, các tệp khách hàng được chia sẵn giúp tư vấn viên dễ nắm bắt nhu cầu và tăng tỉ lệ chốt đơn.

Tư vấn viên có thể tập trung vào việc chốt đơn hàng theo các kịch bản bán hàng ngay trên ứng dụng Mobile, phân ca, đồng bộ báo cáo và KPI, doanh số thời gian thực.

image.png
image.png

Cùng với các công cụ hỗ trợ bán thêm đắc lực

Kích thích chốt đơn với bắn mã khuyến mãi qua ZNS, SMS hay ứng dụng.

E-voucher - một trong số các công cụ đắc lực giúp tư vấn viên có thể  tri ân, thúc đẩy quá trình chốt đơn của khách hàng, tạo ra những khách hàng trung thành.

Chăm sóc hợp kênh tinh tế

Tiếp cận khách hàng trên mọi điểm chạm, tạo sự tiện lợi tuyệt đối cho khách hàng và cả tư vấn viên

image.png

Làm đầy dữ liệu khách hàng

Thông qua quá trình bán hàng, các công cụ hỗ trợ như form khảo sát, gamification, hộp tin nhắn.

Dữ liệu khách hàng giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu, sở thích và hành vi của khách hàng, nâng cao chất lượng bán hàng.

Qua đó giúp chăm sóc khách hàng tinh tế hơn và cá nhân hóa trai nghiệm khách hàng, tăng khả năng bán thêm của doanh nghiệp.

image.png
image.png

Chăm sóc mọi lúc, mọi nơi với ứng dụng Antbuddy

Tiếp cận khách hàng đúng thời điểm thông qua thông báo trên ứng dụng điện thoại.

Nâng tầm chăm sóc, kiến tạo niềm tin bền vững trong việc thích nghi công cụ bán hàng, chăm sóc khách hàng với bộ công cụ trên Mobile, mang đến sự tiện lợi cho tư vấn viên.

Bán thêm nhanh chóng với đồng bộ đơn hàng hai chiều

Đồng bộ đơn hàng hai chiều giữa POS, ERP, Ecommerce Apps và các sàn thương mại điện tử và ứng dụng Antbuddy Omnichannel Retail

Group 1318.png
image.png

Tối đa các cơ hội bán thêm với bộ công cụ tuyệt vời của Antbuddy

Dùng thử 8 ngày miễn phí, tư vấn quy trình cùng Antbuddy!

bottom of page