top of page

Giải pháp tổng đài cho chuỗi bán lẻ

Sử dụng mọi lúc mọi nơi tại cửa hàng hay đang di chuyển với ứng dụng Antbuddy trên Apps Store và Play Store

 

Thoại thương hiệu, ghi âm, báo cáo, phân ca hiệu quả

 

Nâng cấp lên chiến dịch Telesales, quản lý Zalo OA, Fanpage, Phiếu sự vụ của cửa hàng tức thời ngay trên di động

image.png

Sử dụng thuận tiện trên di động

image.png
Thực hiện cuộc gọi

Nhận và thực hiện cuộc gọi mọi nơi với Wifi, 4G/5G và mọi thiết bị di động

image.png
Cửa sổ bật thông tin khách hàng

​Cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng và đồng bộ thông tin ngay trên di động

image.png
Thoại thương hiệu

Nâng cao độ tin tưởng, đưa thương hiệu đến mọi miền đất nước

image.png
​Tập trung tổng đài
toàn quốc

Giữ lại các số điện thoại của cửa hàng kết nối vào tổng đài bán lẻ.

Cùng các tính năng nâng cao

Nhiều tiện ích đồng bộ với hệ thống AntCRM, tạo ra giải pháp hoàn chỉnh cho chăm sóc khách hàng

image.png

Telesales

Nâng cấp các đầu số với các chiến dịch tư vấn khi đồng bộ thông tin với AntCRM

image.png

Zalo OA & Fanpage

Quản lý tập trung Zalo OA và các Fanpage trên các nền tảng, đồng bộ dữ liệu

image.png

Tối ưu vận hành

Đồng bộ dữ liệu hai chiều giữa cửa hàng và trụ sở, giúp quản lý tập trung, vận hành phân tán

Ổn định tối đa

image.png

Tính ổn định trên ứng dụng di động, truy cập nhanh trên các thiết bị di động là ưu tiên hàng đầu giúp cửa hàng vận hành hiệu quả.

Quản lý tập trung, vận hành phân tán

Nhân viên chỉ cần đăng nhập SSO với OAuth2, Office 365 hay Gmail. Phân quyền theo phòng ban, cửa hàng, nhóm cửa hàng, v.v

image.png

Tích hợp dễ dàng

Tích hợp SSO, SDKs trên iOS và Android, Restful APIs

image.png

Quản lý lịch sử, ghi âm

Lịch sử tương tác với khách hàng được lưu và phân tích

image.png

Định tuyến thông minh

Định tuyến thông minh đến cửa hàng dựa trên lịch sử

Báo cáo đầy đủ, tức thời

Thông tin thời gian thực về khối lượng công việc của các tổng đài và tư vấn viên

image.png

Đăng ký thử nghiệm cùng với Antbuddy

bottom of page