top of page

TÍCH HỢP DỮ LIỆU
KHÁCH HÀNG

Chăm sóc tối ưu, nắm vững mọi điểm chạm của khách hàng với khả năng vận hành đồng thời trên nhiều nền tảng với bộ API Ring

Group 1318.png

Hợp nhất nguồn dữ liệu

Hỗ trợ kết nối đến các nền tảng khác để đồng bộ dữ liệu và tương tác dữ liệu, tạo dựng chân dung 360 độ cho khách hàng.

Group 1321.png
WEB
Hỗ trợ ghi nhận các dữ liệu từ các hệ thống web thương mại điện tử của khách hàng
Group 1324.png
ERP
Hỗ trợ đồng bộ thông tin đơn hàng, số lượng hàng hóa, thông tin hàng hóa... từ các nền tảng ERP
Group 1322.png
MOBILE APP
Hỗ trợ ghi nhận các luồng dữ liệu từ ứng dụng của khách hàng, đa dạng nền tảng (IOS, Android)
Group 1330.png
POS
Hỗ trợ đồng bộ đơn hàng trên các hệ thống POS, giúp theo dõi trạng thái đơn hàng hiêu quả hơn
Group 1323.png
CDP
Hỗ trợ đồng bộ thông tin khách hàng hai chiều dữ liệu từ các nền tảng CDP hiện nay 
Group 1326.png
Khác
Hô trợ kết nối các hệ thống làm việc và hoạt động quản lý khách hàng từ các nền tảng khác

Tạo trải nghiệm khách hàng liền mạch

Cung cập thông tin toàn diện về khách hàng khi tư vấn đa kênh, dữ liệu của khách hàng sẽ được đồng bộ về từ các hệ thống ERP, CDP và các nền tảng khác.

Cung cấp thông tin để cá nhân hóa chăm sóc

Giúp nhân viên tư vấn nắm bắt được nhu cầu khách hàng một cách nhanh chóng. Tự động tạo các phiếu sự vụ, đơn hàng... giúp cho việc tư vấn thuận tiện và nhanh chóng

image.png
image.png

Hệ thống báo cáo mạnh mẽ và đa dạng

Nhận biết được tình trạng đơn hàng, khả năng bán hàng và các thông số giúp quản lý được hiệu suất làm việc của nhân viên theo thời gian thực

image.png

Chỉ với một bước truy vấn đơn giản

Có thể truy xuất tất cả thông tin cần thiết về khách hàng cũng như vận hành của doanh nghiệp

image.png

Khả năng Bảo mật & Kiểm soát

Đa dạng cơ chế bảo mật và đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả của hệ thống

image.png

Kiểm soát request

Kiểm soát số lượng request gửi đến trong một khoảng thời gian nhất định và thiết lập các ưu tiên hoặc quá hạn giúp tránh được tình trạng quá tải hệ thống và đảm bảo hiệu quả hoạt động.

image.png

Kiểm soát rate limit

Hệ thống tích hợp dữ liệu cho phép bạn đặt giới hạn số lượng request mỗi giây hoặc mỗi phút để tránh tình gọi API liên tục.

image.png

Hỗ trợ nhận thực OAuth (2.0)

Đăng nhập một lần thông qua Google. Microsoft để có thể dễ dàng truy vấn được dữ liệu mong muốn với một lần đăng nhập 

Tốc độ cao và tối ưu hóa

Quản lý tích hợp dữ liệu và chức năng từ nhiều nguồn khác nhau một cách hiệu quả, đồng thời tối ưu hóa việc gửi và nhận dữ liệu để đảm bảo hiệu suất cao.

Triển khai linh hoạt, nhanh chóng

Cấu hình API RINGs dễ dàng thông qua API thân thiện với người dùng, Quản lý cập nhật liền mạch thông qua quy trình CI/CD.

image.png

Hỗ trợ tương tác đa kênh, giúp việc kết nối dữ liệu trở nên có ý nghĩa hơn

Kết nối đến khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, SMS, email và hơn thế nữa để thực hiện việc chăm sóc sau bán, bán thêm, bán chéo.

Đăng ký thử nghiệm cùng với Antbuddy

bottom of page