top of page
  • Ảnh của tác giảAB Team

Ví dụ về Quy Trình Tự Động trong AntBuddy CRM

Đã cập nhật: 29 thg 2


Ví dụ về Quy Trình Tự Động trong AntBuddy CRM

Automation Workflow trong AntBuddy CRM cho phép thiết lập những chuỗi quy trình tự động đa dạng và dễ dàng tùy biến. Automation Workflow hoạt động dựa trên Sự thay đổi trạng thái của các đối tượng (Khách hàng, Nhiệm vụ, Ticket,...) trong CRM. Hãy xem một số ví dụ dưới đây để hiểu thêm về cơ chế hoạt động của Automation Workflow

Chúc mừng sinh nhật khách


Cơ chế hoạt động: Khi khách đến ngày sinh nhật, hệ thống tự gửi email hoặc tin nhắn chúc mừng sinh nhật theo mẫu có sẵn.

Bước 1 Đặt tên và chọn đối tượng kích hoạt quy trình

Bước 1: Đặt tên và chọn Đối tượng kích hoạt Quy Trình là Contact (Khách hàng đã mua hàng)


Chọn điều kiện kích hoạt là quét hàng ngày

Bước 2: Chọn điều kiện kích hoạt quy trình là Quét hàng ngày, khi đối tượng có Ngày sinh nhật đến.


Chọn hành động cho quy trình

Bước 3: Chọn hành động cho Quy trình, ở đây là Gửi tin nhắn cho Khách Hàng.


Tạo nhiệm vụ liên hệ khách với khách tiềm năng

Chọn đối tượng kích hoạt quy trình

Bước 1: Chọn Đối tượng kích hoạt quy trình là Lead


Điều kiện kích hoạt quy trình

Bước 2: Điều kiện kích hoạt quy trình là Nguồn Lead đến từ Facebook


Chọn hành động tạo nhiệm vụ

Bước 3: Chọn hành động tạo Nhiệm Vụ cho nhân viên liên hệ khách hàng.


Gửi email mời khách Phản hồi sau khi hoàn thành Ticket của khách

Chọn đối tượng quy trình

Bước 1: Chọn đối tượng kích hoạt quy trình là Ticket


Chọn điều kiện kích hoạt

Bước 2: Chọn điều kiện là khi đối tượng được cập nhật trạng thái sang Resolved


Chọn hành động gởi email

Bước 3: Chọn hành động là Gửi Email cho khách để khách phản hồi dịch vụ


AntBuddy chăm sóc khách hàng đa kênh

AntBuddy.com – Giải pháp Chăm sóc khách hàng đa kênh cho Chuỗi & Bán lẻ0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commentaires


bottom of page