top of page
  • Ảnh của tác giảAB Team

[Cập nhật] Tổng hợp tính năng mới tháng 12/2022

Đã cập nhật: 4 thg 3


[Cập nhật] Tổng hợp tính năng mới tháng 12/2022

Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Mobile App 

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM


Cập nhật - Bảng chọn màu tại Cài đặt


  1. Trạng thái Lead/Contact/Account/ Giao dịch 

  2. Danh mục Giao dịch/ Task

  3. Thiết lập Nhãn/ Trạng thái riêng tại kênh Telesales 

Cập nhật - Bảng chọn màu tại Cài đặt

Tích hợp - Chat từ Google Chat

Tích hợp - Chat từ Google Chat

Thêm trường thông tin "MÃ ĐƠN HÀNG" tại mẫu Email/SMS

Thêm trường thông tin "MÃ ĐƠN HÀNG" tại mẫu Email/SMS

Thêm "Bộ lọc kênh" cho danh sách đơn hàng

Thêm "Bộ lọc kênh" cho danh sách đơn hàng

Thiết lập SLA cho từng đơn hàng

Thiết lập SLA cho từng đơn hàng

Thông báo khi phân công hàng loạt cho nhân viên/ nhóm

Thông báo khi phân công hàng loạt cho nhân viên/ nhóm

Thêm trường Customer Name trong Báo cáo Omni


Thêm trường Customer Name trong Báo cáo Omni

II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App

Bộ lọc Omni

Bộ lọc Omni

Hợp phần Call Center


- Nếu không có người phục vụ ngay thì có thể đợi cho đến hết. thời gian chờ được thiết lập sẵn trước đó. - Nếu không đợi phục vụ --> Chọn thoát khỏi hàng đợi


Hợp phần Call Center

Hiển thị kênh thanh toán trong Giao dịch

Hiển thị kênh thanh toán trong Giao dịch

AntBuddy chăm sóc khách hàng Đa kênh cho Chuỗi và Bán lẻ

AntBuddy.com – Giải pháp Chăm sóc khách hàng đa kênh cho Chuỗi & Bán lẻ0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

コメント


bottom of page