top of page
  • Ảnh của tác giảAB Team

[Cập nhật] Tổng hợp tính năng mới tháng 10/2022

Đã cập nhật: 4 thg 3


[Cập nhật] Tổng hợp tính năng mới tháng 10/2022

Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Tự động hóa AntBot.


I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM


Thêm danh sách tài khoản bị chặn trên Facebook


Thêm danh sách tài khoản bị chặn trên Facebook

Thêm tiêu đề cho mẫu tin nhắn tại Omni


Thêm tiêu đề cho mẫu tin nhắn tại Omni

Dấu hiệu phân biệt giữa các Session


Dấu hiệu phân biệt giữa các Session

Thêm nút gửi tin nhắn từ Bình luận trên Instagram


Thêm nút gửi tin nhắn từ Bình luận trên Instagram

Thêm bộ lọc ngày đóng Phiếu sự vụ


Thêm bộ lọc ngày đóng Phiếu sự vụ

II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App


Omni - Live chat


Omni - Live chat

Đồng bộ trường tuỳ chỉnh Lead/Contact/Account từ AntCRM


Đồng bộ trường tuỳ chỉnh Lead/Contact/Account từ AntCRM

Đồng bộ trường tuỳ chỉnh Popup


Đồng bộ trường tuỳ chỉnh Popup

Live chat support

Chat hỗ trợ khách hàng, kết nối nhanh đến đội Chăm sóc khách hàng

Đồng bộ trên AntCRM

Live chat support

III. Cập nhật tính năng mới trên AntBot


Broadcast - Gửi flow hàng hoạt đến với khách hàng


Broadcast - Gửi flow hàng hoạt đến với khách hàng

Carousel - Gửi tin nhắn có chứa nhiều sản phẩm


Carousel - Gửi tin nhắn có chứa nhiều sản phẩm

Liên hệ với nhân viên tư vấn Antbuddy để biết thêm chi tiết

AntBuddy chăm sóc khách hàng Đa kênh

AntBuddy.com – Giải pháp Chăm sóc khách hàng đa kênh cho Chuỗi & Bán lẻ
0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page