top of page
  • Ảnh của tác giảAB Team

[Cập nhật] Tổng hợp tính năng mới tháng 08/2022

Đã cập nhật: 4 thg 3


[Cập nhật] Tổng hợp tính năng mới tháng 08/2022

Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm khách hàng, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Mobile App.


I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Thiết lập cấu hình phân công session


Mặc định phân công session của khách hàng cũ đã có nhân viên phụ trách

Thiết lập cấu hình phân công session

Thiết lập cấu hình thời gian tự động phân công những session chưa phân công

Thiết lập cấu hình thời gian

Thiết lập giao diện của Ticket


  1. Giao diện khởi tạo

  2. Giao diện cập nhật

  3. Giao diện chi tiết 

  4. Export với trường thông tin đã được đổi tên

Thiết lập cho phép ẩn/ chỉ xem một số trường thông tin 

Thiết lập giao diện của Ticket

Cho phép upload hình ảnh và thiết lập cấu hình sản phẩm tồn kho

Cho phép upload hình ảnh và thiết lập cấu hình sản phẩm tồn kho

Thiết lập giới hạn số lượng tạo mới giao dịch

Ví dụ: Thiết lập trong vòng 1 giờ đồng hồ, mỗi nhân viên chỉ được phép tạo mới 10 giao dịch. Khi tạo giao dịch thứ 11 sẽ hiển thị thông báo lỗi "Bạn đã tạo số lượng giao dịch tối đa, bạn không thể tạo thêm".

Thiết lập giới hạn số lượng tạo mới giao dịch

Thiết lập thông báo khi nhân viên thay đổi trạng thái giao dịch


Thiết lập thông báo khi nhân viên thay đổi trạng thái giao dịch

Không cho phép chuyển đổi trạng thái khi GD đang ở trạng thái được cài đặt

Không cho phép chuyển đổi trạng thái khi GD đang ở trạng thái được cài đặt

Tạo đơn hàng nhanh trên Omni

Tạo đơn hàng nhanh trên Omni

II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App


Thêm filter nhân viên tại trang Omni

Thêm filter nhân viên tại trang Omni

Hỗ trợ tắt âm bàn phím


Hỗ trọ tắt âm bàn phím khi người dùng đang Dial 

Hỗ trợ tắt âm bàn phím

Định dạng bàn phím đối với trường Email

Đối với Android, bàn phím hiển thị nút "@" và ".com" khi nhập trường Email 

Đối với iOS, bàn phím hiển thị nút "@"

Định dạng bàn phím đối với trường Email


Chăm sóc khách hàng Đa kênh cho Chuỗi và Bán lẻ

AntBuddy.com – Giải pháp Chăm sóc khách hàng đa kênh cho Chuỗi & Bán lẻ0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page