top of page
  • Ảnh của tác giảAB Team

[Cập nhật] Tổng hợp tính năng mới tháng 07/2023

Đã cập nhật: 19 thg 2

Tổng hợp tính năng mới 07/2023

Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới tối ưu trải nghiệm chăm sóc khách hàng

đa kênh, quản lý nhân viên dễ dàng trên AntCRM và Mobile App.

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM


Tạo phiếu sự vụ tự động từ webform


Tạo phiếu sự vụ tự động từ webform

Bộ lọc trường tùy chỉnh ở trang danh sách Phiếu sự vụ


Bộ lọc trường tùy chỉnh ở trang danh sách Phiếu sự vụ

Thiết lập ẩn/bắt buộc cho trường tùy chỉnh khi tạo giao diện Phiếu sự vụ


Thiết lập ẩn/bắt buộc cho trường tùy chỉnh khi tạo giao diện Phiếu sự vụ

Tùy chỉnh tên Phiếu sự vụ tạo thủ công


Tùy chỉnh tên Phiếu sự vụ tạo thủ công

Thiết lập trường thông tin khi tạo nhanh Lead/Contact/Account


Thiết lập trường thông tin khi tạo nhanh Lead/Contact/Account

Tùy chỉnh required cho trường thông tin khi tạo giao diện Lead/Contact/Account


Tùy chỉnh required cho trường thông tin khi tạo giao diện Lead/Contact/Account

Gõ tin nhắn nhanh từ mẫu tin Omni tạo sẵn


Gõ tin nhắn nhanh từ mẫu tin Omni tạo sẵn

II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App


Khi nhấn vào tên KH trên header trong session sẽ chuyển sang popup "Chuyển phụ trách"


Khi nhấn vào tên KH trên header trong session sẽ chuyển sang popup "Chuyển phụ trách"

Thay đổi chức năng hiển thị emoji icon bằng chức năng chọn "Tin nhắn mẫu"


Thay đổi chức năng hiển thị emoji icon bằng chức năng chọn "Tin nhắn mẫu"


Chuyển chức năng "Đánh dấu xong" của session lên trên header của session đó


Chuyển chức năng "Đánh dấu xong" của session lên trên header của session đó

Tối ưu chức năng livechat mới trên mobile


Tối ưu chức năng livechat mới trên mobile

Fix lỗi Livechat không hiển thị hình ảnh


Fix lỗi Livechat không hiển thị hình ảnh

Đóng được session Livechat khi không có thông tin người phụ trách


Đóng được session Livechat khi không có thông tin người phụ trách

Liên hệ với nhân viên tư vấn Antbuddy để biết thêm chi tiết

AntBuddy chăm sóc khách hàng đa kênh

AntBuddy.com – Giải pháp Chăm sóc khách hàng đa kênh cho Chuỗi & Bán lẻ
0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Commenti


bottom of page