top of page
  • Ảnh của tác giảNy Na Nguyễn Thị

[Cập nhật] Tổng hợp tính năng mới tháng 06/2024

Team AntBuddy cập nhật một số tính năng mới trong tháng 06/2024 nhằm tối ưu trải nghiệm chăm sóc khách hàng đa kênh, quản lý nhân viên dễ dàng trên ANTCRM & ANTRING & MOBILE APP & ANTBOT.
2. Thông tin đơn hàng của sàn thương mại điện tử.3. Nâng cấp giao diện thiết lập trả lời bình luận tự động.4. Báo cáo nhãn trong hội thoại đa kênh.


5. Bổ sung biến {{Name}} và {{Gender}} vào tin nhắn mẫu hội thoại.


6. Điều chỉnh hiển thị giờ tin nhắn cuối tương tự Meta.


7. Điều chỉnh giao diện Antring.23 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page