top of page
  • Ảnh của tác giảAB Team

[Cập nhật] Tổng hợp tính năng mới tháng 03/2022 của team AntBuddy

I. Cập nhật tính năng mới trên AntCRM

Thêm bộ lọc "Nhân viên tạo" cho Báo cáo Ticket

Tạo bản mẫu Ticket

Hỗ trợ thiết lập và chia sẻ bản mẫu này cho nhân viên của mình sử dụng. Giúp thống nhất những chi tiết cần thiết, phù hợp cần đưa vào Ticket.

Thêm tab Ticket cho trang Detail của Giao dịch

Trang Detail của Giao dịch bổ sung thêm tab Ticket: Trường hợp phát sinh tác vụ mới, Ticket tại đây giúp nhân viên ghi chú và đảm bảo tiến trình Giao dịch của khách hàng diễn ra bình thường và thuận lợi.

Thêm tab Chiến dịch cho Lead/Contact/Account

Thiết lập trường thông tin hiển thị cho trang danh sách và chi tiết Giao dịch

Tạo ra một giao diện chia sẻ cho nhân viên, nhân viên có thể thấy được những trường được thiết lập trước đó, còn những trường khác được ẩn đi.

Thêm option ưu tiên phân phối cho người phụ trách và cập nhật phụ trách

“Đồng bộ thông tin người phụ trách của khách hàng”: Sau khi phân phối người phụ trách trong chiến dịch Telesale cũng sẽ trở thành người phụ trách cho khách hàng.

“Ưu tiên phân phối theo người phụ trách của khách hàng”: Phân phối khách hàng ưu tiên dựa trên người phụ trách, không phụ thuộc vào sự phân chia trong chiến dịch Telesale. 

Thông báo khi import vào Lead/Contact/Account thành công

Owner sẽ nhận thông báo sau khi nhân viên import thành công.

Thêm Message thông báo về cách dữ liệu sẽ thay thế import

Thêm message thông báo về cách dữ liệu sẽ được import như thế nào khi chọn tính năng ghi đè nếu trùng và gộp nếu trùng.

Thêm format hh:mm:ss trong file export Omni

Cập nhật định dạng export thời gian hh:mm:ss khi tải báo cáo lịch sử session và báo cáo nhân viên. Cách thiết lập này phổ biến và dễ sử dụng hơn trước đây, theo mẫu giờ phút giây.

Thêm tính năng ẩn/hiện cho các mục Select/Checkbox trong trường tùy chỉnh

Thêm dấu hiệu nhận biết người dùng đã đánh giá cho session Zalo

Thêm phản hồi từ hệ thống giúp người dùng có thể biết được mình đã đánh giá rồi.

II. Cập nhật tính năng mới trên Mobile App

Cho phép reaction vào bình luận trên Mobile App

Người dùng có thể thể hiện việc nhận thông tin, đọc đã được thông tin và phản hồi lại bình luận bằng tính năng reac mới này.

Cập nhật gần đây - Cập nhật bởi ai

Hiển thị cụ thể gần đây member nào thực hiện hành động cập nhật tác vụ Lead/Contact/Account.

Chức năng tìm kiếm mới trên app


Thêm con trỏ vào màn hình nhập số (Hỗ trợ Android)

 Đối với mobile sử dụng hệ điều hành Android có thể click vào chỉnh sửa con số đang bị lỗi mà không cần phải nhập lại từ đầu toàn bộ dãy số điện thoại.

Lịch sử phi hội thoại

 Đưa nút lịch sử từ website lên thẳng trên mobile, nhận biết rõ từng session tối ưu trải nghiệm sử dụng của người dùng.

III. Tính năng sắp ra mắt

Share MailBox cho phép người dùng tích hợp các loại email như: Gmail, Office 365, các email khác (qua các giao thức như IMAP và SMTP) để nhận và gửi mail đi. Có thể chia sẻ cho nhân viên toàn công ty sử dụng chung với nhau.

Mỗi email sẽ tạo thành một session tương tự như Omni, người dùng có thể Assign nhân viên và xử lý (reply email của khách hàng) trực tiếp trên giao diện.

Báo cáo chi tiết về email (session) khách hàng tương tác, thống kê session,...

Liên hệ với nhân viên tư vấn Antbuddy để biết thêm chi tiết


AntBuddy.com – Giải pháp Chăm sóc khách hàng đa kênh cho Chuỗi & Bán lẻ
2 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentários


bottom of page