top of page
 • Ảnh của tác giảAB Team

[Cập nhật] Các tính năng mới tháng 06/2021

Một số tính năng mới:

Cập nhật tính năng mới 06/2021

Tích hợp với Nhanh.vn:


 1. Hỗ trợ tự động đồng bộ dữ liệu khi tích hợp Nhanh.vn.

 2. Tạo giao dịch với coupon trên CRM, đồng bộ giao dịch qua Nhanh.

 3. Đơn hàng tạo từ CRM, tự động đồng bộ qua Nhanh.

 4. Đơn hàng từ Nhanh sẽ tạo giao dịch trên CRM với kênh bán đồng bộ từ Nhanh.


Giúp thao tác nhanh hơn với:


 1. Cập nhật nút gọi nhanh trong trong chi tiết của 1 giao dịch.

 2. Thêm contact vào account nhanh chóng bằng nút Thêm Vào Account.

 3. Tab Giao Dịch trong FORM khi thực hiện Telesale.

 4. Thêm tính năng gọi bằng CallBar App cho Lead/Contact/Account

 5. Thiết lập trường thông tin hiển thị của popup telesale..

 6. Thêm bộ lọc Loại Hỗ Trợ cho báo cáo Omni.


Quản lý tiện lợi với:


 1. Tab Bán Hàng trong báo cáo giao dịch không hiển thị data.

 2. Status user không được cập nhật là online/offline sau khi login/logout.

 3. Thêm nút Lịch Sử Session trong Omni.

 4. Thêm link bình luận facebook trong tin nhắn sau khi agent trả lời bình luận của khách hàng.

 5. Quyền thiết lập SMS cho user admin.

 6. Quyền thiết lập POS cho user admin.

 7. Thêm tính năng gọi bằng CallBar App cho Lead/Contact/Account.

 8. Thiết lập cơ chế hiển thị thời gian cho session OMNI.

 9. Thêm đối tượng OMNI trong quy luật phân công.


Đổi tên & thêm một số giao diện


 1. Thay tên Kite Chat thành Live Chat.

 2. Đổi tên menu SMS thành Tích hợp SMS.

 3. Đổi tên menu Module tích hợp thành Tích hợp POS.

 4. Thêm trường thông tin số lần gọi ra ở trang Tổng quan trong chiến dịch Telesales.

 5. Thêm các trường thông tin import danh sách thuê bao của chiến dịch Telesale.

 6. Thêm chức năng tạo danh sách mẫu trạng thái chung cho Telesales.


AntBuddy chăm sóc khách hàng đa kênh


AntBuddy.com – Giải pháp Chăm sóc khách hàng đa kênh cho Chuỗi & Bán lẻ
0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comments


bottom of page