top of page

Thấu hiểu khách hàng thông qua KHẢO SÁT

Tăng cường trải nghiệm chăm sóc khách hàng với cá nhân hóa chăm sóc, khảo sát khách hàng và phân loại khách hàng thông qua chiến dịch khảo sát và đánh giá

image.png

Cá nhân hóa chăm sóc

Với đa dạng mẫu chiến dịch khảo sát NPS, CES, CSAT cho nhiều  mục đích khác nhau, phục vụ làm đầy dữ liệu

Group 1365.png
image.png

Giúp tăng tỷ lệ phản hồi, thu thập dữ liệu chính xác hơn, cải thiện hiệu quả chiến dịch khảo sát, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tăng mức độ trung thành của khách hàng

Xác định mục tiêu khảo sát và sử dụng công cụ phân loại để đánh giá hiệu quả mức độ hài lòng cũng như xác định rõ nhu cầu của khách hàng

Cùng với tính năng phân loại khách hàng

image.png

Và khảo sát chuyên sâu cho phiếu sự vụ

Nắm bắt được nguyên nhân, phát triển giải pháp hiệu quả, tối đa hóa khả năng chăm sóc khách hàng và chốt đơn

Thực hiện đánh giá đa nền tảng

Tiếp cận khách hàng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Giúp tiếp cận khách hàng rộng rãi, tăng tỷ lệ phản hồi, thu thập dữ liệu đa chiều, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

image.png
image.png

Messenger

image.png

Zalo Offical Account

image.png

Web chat

image.png

Email

image.png

Call center

image.png

Zalo ZNS

image.png

Whatsapp

image.png

QR code

image.png

Tối đa các cơ hội bán thêm với bộ công cụ tuyệt vời của Antbuddy

Dùng thử 8 ngày miễn phí, tư vấn quy trình cùng Antbuddy!

bottom of page